CyberSkills

Søg om støtte til aktiviteter!

op til 10.000 DKK

Søg om støtte til aktiviteter

For at søge om støtte til aktiviteter i regi af Cyber Skills projektet, udfyldes ansøgningsskemaet på næste side og sendes til Jens Myrup Pedersen, jens@es.aau.dk. I vil modtage en bekræftelse på modtagelse, og ligeledes vil vi henvende os hvis vi har brug for uddybende information. Vi behandler ansøgninger løbende, og bestræber os på at give en hurtig tilbagemelding.

Der kan søges om op til 10.000 kr. per aktivitet. Puljen er en del af CyberSkills-projektet, der er finansieret af Industriens Fond. Af skattemæssige årsager er det kun uddannelsesinstitutioner og registrerede foreninger der kan søge midlerne.

Midlerne gives til aktiviteter, der er målrettet CyberSkills’ målgruppe – unge på 15-25 år, og som understøtter skabelsen af bæredygtige unge-communities indenfor cybersikkerhed i bred forstand.

Vores mål er at lave undervisningsmateriale af høj kvalitet, således at det tages i brug i tæt relation til det øvrige materiale, der bruges af dig som underviser. Derudover er det ambitionen at Praxis og CyberSkills i fællesskab kan skabe opmærksomhed omkring undervisningsmaterialet ved fx webinarer, arrangementer mv.

Der kan søges midler til f.eks.

Timer (faktisk pris) til planlægning og afvikling af aktiviteter, der understøtter Cyberskills projektet ved at skabe et comm

  • unity for unge omkring cybersikkerhed (gælder udelukkende uddannelsesinstitutioner).
  • Logistik, f.eks. rimelige omkostninger til forplejning – og overnatning, hvis det er relevant.
  • Rimelige honorarer til f.eks. eksterne oplægsholdere.
  • Kommunikation og formidling omkring aktiviteten.

Der kan søges midler til f.eks.

  • Effekt på kort og langt sigt – er der en blivende værdi?
  • Antallet af unge der involveres
  • Om aktiviteten rækker ud til nye målgrupper, eller unge der ikke i forvejen er en del af et cybersikkerheds-fællesskab.

Udbetaling og afrapportering

  • Støtten udbetales efter aktiviteten er afholdt. Der skal indsendes regnskab med kopi af bilag til Aalborg Universitet, der herefter overfører midlerne.
  • Sammen med regnskabet indsendes også en kort rapport, der beskriver forløbet og angiver antallet af deltagere.

Download, udfyld og send ansøgningsskemaet til jens@es.aau.dk