Velkommen til

CyberSkills Teaching

til undervisere

En Dag i Cyberverdenen

En dag i cyberverdenen rullede i hele landet i marts 2023! Her inviterede danske virksomheder ungdomsuddannelser indenfor til at opleve, hvordan de arbejder med cybersikkerhed i virkeligheden. 40 virksomheder inviterede indenfor og mere end 1000 elever fra ungdomsuddannelserne deltog i indsatsen.

Vi glæder os til at gentage indsatsen i 2024, hvor vi håber at få endnu flere virksomheder og ungdomsuddannelser ombord! 

I videoerne nedenfor kan I se, hvordan dagene forløb hos henholdsvis Trifork, TDC Erhverv/NetDesign, Københavns Lufthavn og DSB.

Tag et kig på sitet for at se, hvem der deltog i 2023.

EN DAG I CYBERVERDENEN HOS:

Trifork

TDC Erhverv/NetDesign

Københavns Lufthavn

DSB

CyberSkills udvikler materiale til ungdomsuddannelserne

CyberSkills har fokus på at udvikle materiale om cybersikkerhed til bl.a. ungdomsuddannelserne. CyberSkills har lavet et tæt samarbejde med Praxis, som giver os mulighed for at arbejde med en række af Praxis’ læringsteknologier, så det er nemt og hurtigt for dig som underviser at bruge og tilpasse indholdet til din undervisning.

Vores mål er at lave undervisningsmateriale af høj kvalitet, således at det tages i brug i tæt relation til det øvrige materiale, der bruges af dig som underviser. Derudover er det ambitionen at Praxis og CyberSkills i fællesskab kan skabe opmærksomhed omkring undervisningsmaterialet ved fx webinarer, arrangementer mv.

Du kan følge med i hvilke forløb som tilbydes her: 

  Her ser du et udpluk af de forløb som er tilgængelige på Praxis Online, og der bliver løbende tilføjet flere:

  • På sporet af dig
  • Tænk som en hacker
  • Phishing awareness
  • Kryptering
  • Hacking og afsløring af sårbarheder
  • Social Hacking
  • Fake news
  • Hvordan sikres data?
  • Crack et password
  • Identitetstyveri
  • Location Hacking

  Sådan får du og dine elever adgang til forløbene på Praxis

  Nedenfor har vi beskrevet hvordan du og dine elever får adgang til forløbene på online.praxis.dk/cyberskills.

  1. Start med at oprette en profil, hvis du ikke allerede er oprettet. Brug dit unilogin. Få evt hjælp her.

  2. Lav en kopi af forløbet og del den med dine elever. Se denne video

  3. Redigér forløbet efter dine egne ønsker og behov. Se denne video

  4. Eleverne skal også oprette profil med deres unilogin. Derefter skal de indtaste den kode, som du får når du har lavet kopi af forløbet.

  Find mere hjælp her eller kontakt support hvis du har problemer: Ring til 20 76 15 50 eller skriv til support@praxis.dk .
  Fagligt input og forbedringsforslag modtages meget gerne! Skriv til Anne: abj@praxis.dk

  Søg om støtte til aktiviteter

  (op til kr. 10.000)

  Vi ønsker at få flere uddannelser til at sætte cybersikkerhed på dagsordenen og gøre deres elever interesseret for feltet.

  Vi har derfor gjort det muligt for jer som uddannelsesinstitution, at søge om op til 10.000 kr. per aktivitet I ønsker at holde som er relateret til cybersikkerhed.

  Midlerne gives til aktiviteter, der er målrettet CyberSkills’ målgruppe – unge på 15-25 år, og som understøtter skabelsen af bæredygtige unge-communities indenfor cybersikkerhed i bred forstand. 

  Puljen er en del af CyberSkills-projektet, der er finansieret af Industriens Fond. Af skattemæssige årsager er det kun uddannelsesinstitutioner og registrerede foreninger der kan søge midlerne.

  Læs mere og søg midler her:

  Haaukins – Én engagerende og interaktiv læringsplatform

  Haaukins er en engagerende, interaktiv læringsplatform, som giver eleverne praktisk erfaring med cybersikkerhed og etisk hacking i et online, virtualiseret miljø, der kun kræver en webbrowser på elevernes computere.

  Elevoplevelsen, fra første login på siden til at have fuldført den første praktiske opgave, er fuldstændig selvstændig og kræver intet eksternt læringsmateriale eller træning udover en generel forståelse af fagområdet.

  Læringsplatformen er koblet op på en række fagmål på indenfor fag såsom informatik, programmering, kommunikation & IT m.m. Haaukins er altså både super velegnet som en smagsprøve på området, som til dybdegående studier af cybersikkerhed.

  Læs gerne vores FAQ nedenfor, inden du tager dit første besøg på platformen!

  Haaukins platform: https://general.haaukins.com/
  Læringsmateriale til elever og underviserehttps://www.cybertraining.dk/haaukins/#/

  For support eller hjælp – kontakt venligst: cyber@es.aau.dk

  Step 1

  Step 3

  Step 2

  Step 4

  Haaukins FAQ’s

  Hvilke udfordringer/opgaver ligger der på på Haaukins?

  Udfordringerne spænder fra begynder-niveau til meget sofistikerede cybersikkerhedskoncepter, men selve platformen er let tilgængelig for alle med grundlæggende computerfærdigheder, så eleverne kan bruge platformen selvstændigt med lidt eller ingen lærerinteraktion.

  Eleverne eller underviserne kan selv vælge deres udfordringer, som er klassificeret efter deres sværhedsgrad og fagområde. Der er meget basale, men stadig realistiske, udfordringer, som giver elever af alle interesse- og færdighedsniveauer mulighed for at opnå en succesoplevelse.

  Hvordan er udfordringerne bygget op?

  Udfordringerne er struktureret i et “Capture The Flag”-format, hvor målet er at opdage en hemmelig række af bogstaver og tal, som først kan findes, når udfordringen er forstået og løst. Når eleven afleverer det rigtige svar, belønnes han/hun med point baseret på udfordringens sværhedsgrad. Denne hands-on, praktiske tilgang er med til at afmystificere hele fagområdet, som ofte er skildret i medierne og populærkulturen, nærmest som en slags sort magi.

  Er der understøttende materiale til underviseren?

  Hvis en elev har svært ved at komme videre, har lærerne adgang til fuld gennemgang med step-by-step løsninger til udvalgte udfordringer, så læreren er godt klædt på til at støtte sine elever.

  Er platformen sikker for mine elever?

  Selvom oplevelsen er 100% realistisk for eleverne, kører alt på et virtuelt “internet”, der er skabt til eleverne på Haaukins servere. Så uanset hvad eleverne gør, er de ikke i risiko for at forårsage skade på faktiske systemer, hverken ved et uheld eller på anden måde.

  Skal vi installere noget på forhånd?

  Der skal ikke installeres software på elevernes eller skolernes computere, for alt sker på virtuelle maskiner hvor ingen ændringer gemmes. Da al interaktion foregår via browseren, er platformen let tilgængelig på enhver computer, der kan køre en webbrowser.

  CyberSkills Mesterskaberne for ungdomsuddannelserne

  Vi har siden 2019 afholdt Cyber Skills Mesterskab for elever på ungdomsuddannelserne. Det betyder at vi samler teams fra hele Danmark som skal konkurrere indenfor en række cybersikkerheds-discipliner. Eventet løber henover et døgn, som består af intens hacking, læring, konkurrence og networking indenfor cybersikkerhed.

  Selvom eleverne er ‘grønne’ indenfor cybersikkerhed, sørger vi altid for at de får en god oplevelse, og tager en masse læring med fra eventet. Vi laver også en forberedende online-session som tilbydes til alle deltagere, så de kan klædes bedre på indenfor de valgte temaer.

  Uddannelserne har hvert år mulighed for at sende et team af deres elever med til Cyber Skills Mesterskaberne (max 6 personer på et team). Det er gratis at deltage, og eleverne vil få en fed oplevelse som byder på ny viden om cybersikkerhed, netværk og 24-timer med en masse opgavevariation. Vi har endnu ikke fastsat datoen for 2023, men vi melder snart en dato ud og muligheden for tilmelding.

  Læs mere på siden:

  Du kan se videoen nedenfor fra 2022 – og få en fornemmelse af hvad eleverne får ud af at være med til eventet.

  Cybermissionen – Et samarbejde mellem STIL & CyberSkills

  Styrelsen for It og Læring lancerer hvert år en national konkurrence for landets ungdomsuddannelser, hvor eleverne på en innovativ og lærerig måde får viden om aktuelle og virkelighedsnære it-sikkerhedsudfordringer som eksempelvis digitalt bedrageri, awareness-udfordringer og andre relevante emner. Cybermissionen til ungdomsuddannelserne, udbydes i samarbjede med CyberSkills.

  Cybermissionen er et fagligt forløb, hvor eleverne bliver bevidste om vigtigheden af it-sikkerhed og udvikler en forståelse for, hvad det indebærer både fra et teknisk, menneskeligt og samfundsmæssigt perspektiv.

  Cybermissionen er tilbage i 2022, og du kan læse mere om missionerne nedenfor og hvordan du får adgang til materialet!

  I kan læse mere om Cybermissionen her

  Kontakt os

  Hos CyberSkills vil vi altid gerne høre om nye ideer, feedback, input m.m. Det kan være du har en rigtig god ide til et arrangement, input til hvordan man kan gøre materialet bedre, eller måske har du et emne som ville være relevant at få sat fokus på?

  Uanset hvad, står du som underviser og gerne vil i kontakt med os, så send os  en mail på info@cyberskills.dk – Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

  Dine kontaktpersoner vil henholdsvis være Jens Myrup Pedersen, Professor v. Aalborg Universitet og Linda M. Pedersen, Partner, Happy42.

  Jens & Linda leder CyberSkills indsatsen i tæt samarbjede med alle projekt-partnerne i CyberSkills. Vi glæder os til at høre fra jer.

  CyberSkills – Året der gik 2022

  Projektets partnere

  CyberSkills er støttet af